Төвийн бүтэц, зохион байгуулалт

2010 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн ХХААХҮ-ний Сайдын А/265 тоот тушаалын дагуу бүтцийн өөрчлөлт хийж Захиргаа,удирлагын хэлтэс, Шинжлэх ухаан технологийн хэлтэс,Сургалт,мэдээллийн хэлтэс,… more »

Зорилго

Эрхэм зорилго Байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэдийн өмчид тулгуурласан хүн, байгаль орчинд халгүй, эрсдэл багатай, өндөр үр ашиг бүхий хүнс, хөдөө аж ахуй,… more »

Түүхэн замнал

Монгол оронд 1990 оноос хойш хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл явуулах орчин өөрчлөгдсөн, мэдлэг,мэдээллийг түгээх,шинжлэх ухааны ололтыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх хуучин тогтолцоо задарсан,чөлөөт өрсөлдөөн бий… more »