Үхрийн гүзээний хуултсыг ашиглан гүзээн савхин материал гаргах технологийг таницууллаа.

Доктор, профессор, Монгол улсын зөвлөх эдийн засагч, Технологийн менежментийн салбарын профессор, “Мэргэшсэн инженерүүдийн нийгэмлэг” ТББ-ын тэргүүн С.Төгстэй бүтээлийнх нь талаарх ярилцлагыг хүргэж байна.… more »